Slide background
Slide background

Forberedelserne til den nye sæson er i gang

Hvert år i januar står alle markerne tomme, husene er tomme og vores slagteri står tomt. Over hele linjen bygges, renoveres, ryddes op, klargøres og planlægges der, til den nye sæson. Alt dette sket i tæt samarbejde med fødevaremyndighederne. Den endelige plan for 2016 er ikke endnu fastlangt, men bliver udarbejdet sammen med producenter, myndigheder og kunder. I denne periode er vi også ved at udvide slagteriet i Struer med en fjerfabrik, der kan vaske og tørre fjerene. Disse fjer vil efterfølgende blive sendt til videre forarbejdning. Ud over fjer arbejder vi på udnyttelse af andre biprodukter, men mere herom når vi er kommet længere i denne proces. Så selv om det er koldt derude bliver der arbejdet på højtryk.

LANDBRUGET
Menneskerne og gårdene bag

NYHEDER
Nyt fra presse og selskab

INSPIRATION
Opskrifter og anden inspiration