Historien om slagteriet…

1913 Esbjerg Andelsslagteri bygger en filial i deres nordlige del af leverandørkredsen, Struer blev valgt fordi kommunen var villig til at stille en grund til rådighed.

1929 Struer Andels Svineslagteri stiftes som selvstænding slagteri.

1976 Struer-Hurup Andels-svineslagterier.

1986 Vestjyske  Slagterier.

1990 Danish Crown, anlægget blev nedlagt i 2001.

2005 Jutland Meat, anlægget blev nedlagt i 2013.

2015 Dansk And genopbygger slagteriet til slagtning af tungt fjerkræ.

I 1912 beslutter Esbjerg Andelsslagteri at bygge en filial i Struer. Struer blev valgt som kommune da denne valgte at skænke en grund til formålet. Allerede i 1914 blev der slagtet ca. 72.000 svin.  I 1929 skete der en adskillelse fra Esbjerg og den første direktør blev bogholder ved Esbjerg Andelsslagteri, Alf. Jespersen.

Siden den gang er slagteriet blev ombygget og modaniseret ad flere omgange. I 2001 bliver slagteriet lukket første gang af Danish Crown. Jutland Meat rykker ind i lokalerne i 2005 men må også lukke ned igen i 2013.

I 2015 overtager Dansk And lokalerne og begynder genopbygningen af et tomt og gammelt slagteri. Der bliver købt slagtelinje i Tyskland, det bliver genbrugt og ryddet op efter bedste evne, således at man i Oktober 2015 kan genstarte slagtning i Struer.

I første omgang skal der slagtes ca. 900.000 ænder om året. På sigt vil der bliver udvidet med slagtning af både gæs, kalkuner og høns.

Slagteriet starter med ca. 30 ansatte.

Den nuværende direktør er gdr. Martin Dåsbjerg, Handbjerg.

Sammen med åbningen af slagteriet åbnes Norvestjyllands Spisekammer, der er en fysisk så vel som webshop der skal varetage produkter fra Dansk And men også andre lokale fødevarer og delikatesser.

Direktøren - Slagteriet copy

Slagterifolk 3 lille

Postkort 1